Svensk_företagssäkerhet

Vad kan en falsk firmatecknare göra i ditt företag?

Anna Karlström Webbjournalist

Svensk Företagssäkerhet minimerar risken för id-bedrägerier. Jag träffar Marcus Ekeberg på bolaget, vi pratar om vilka konsekvenser en falsk firmatecknare kan få, hur liten medveten är kring den här typen av brottslighet samt hur snabbt ett brott kan begås av det specialiserade bedragarna. 

Med hjälp av en digital registerbevakning från Svensk Företagssäkerhet får du snabbt information om eventuella förändringar i ditt bolag och kan agera innan det är för sent.

Agera innan det är för sent

I normala fall kan det ta över en vecka innan du får förändringsinformationen om du inte inte har valt att få informationen digitalt. Mycket går fortfarande dock via traditionell post. Bedragarna är väl medvetna om alla processer och ett bedrägeri kräver oftast inte ett så stort tidsfönster för att uträtta handlingar som kan få förödande konsekvenser.

Med Svensk Företagssäkerhet får du en notifikation direkt via mail eller sms och kan snabbt agera och åtgärda problemen.

– Detta är en preventiv bevakning där man har möjlighet att agera snabbt om en förändring är registrerad, berättar Marcus.

Personlig hjälp och juridisk rådgivning

Många gånger vet personerna inte vad de ska göra när de får informationen att de t.ex. blivit utsignerade ur bolaget.

– Vi har en larmcentral som är öppen dygnets alla timmar vilket är en stor trygghet för många. Misstänker man något eller få information om en förändring kan man ringa oss och få stöd och hjälp, berättar Marcus.

Som ansluten i Svenskföretagssäkerhet får du också tillgång till bolagets juridiska kontakter och kan få rådgivning och juridisk hjälp upp till 100 000 kr om du blivit utsatt.

Prisvärd investering

En privat id-kapning på en firmatecknare är en vanlig väg in i ett bolag. Är du ansluten till Svensk Företagssäkerhet är inte bara ditt bolag säkert utan även du som privatperson. Dessutom inkluderas tre personer i styrelsen samt deras bolagsengagemang vilket gör tjänsten om 2499 kr/ år till en prisvärd investering.

– Är du entreprenör kanske du sitter i fler bolag och då räcker det att du sitter med genom ett företag för att täcka alla bolag, säger Marcus.

Enkelt att begå bedrägeri

Marcus beskriver att det inte är särskilt svårt att göra förändringar i registren och utföra ett brott.

– En bedragare har, genom vårt öppna samhälle, möjlighet att få precis all information som krävs för att använda den på ett felaktigt sätt. Att dessa personer dessutom är experter och otroligt medvetna om alla processer gör det ganska enkelt.

Vad kan en firmatecknare göra i bolaget?

Id-kapningarna har ökat radikalt under de senaste åren, både för privatpersoner och företag.

– Man kan råka ut för mycket med fel firmatecknare, allt från kreditköp och nya lån till för flyttning av bolagets pengar. I värsta fall kan ditt bolag til och med bli sålt, varnar Marcus.

Låg medvetenhet

Många är inte medvetna om riskerna. Det finns många luckor och lagstiftningen täcker långt i från allt, särskilt för bolag där det är svårare att räta ut problemen. Med Svensk Företagssäkerhet blir det svårare för de intelligenta brottslingarna.

Vill du minimera riskerna? Kontakta Marcus via mail eller 0708 105 766.

Vet du vad en falsk firmatecknare kan utföra i ditt företags namn?

Svensk Företagssäkerhet


Skriv ut