Uppsökmalmö

Unik metod för att hjälpa unga ut på arbetsmarknaden

Susanna Björk Webbjournalist

Uppsök vill bidra till att Malmö ska bli en bättre stad genom att hjälpa fler att komma ut på arbetsmarknaden. Från start har man hjälpt företag med rekryteringar och på så vis har man bidragit till att minska utanförskapet i Malmö.

Uppsök började med en ny och unik metod för att hjälpa unga ut i arbetslivet. Metoden bestod av att söka upp unga utanför arbetsmarknaden, exempelvis genom olika nätverk, dörrknackning och ett nära samarbete med ett flertal ideella organisationer.

Unik metod för att hjälpa unga att få arbete

Idén till att hjälpa unga ut i arbete föddes år 2012 i den icke vinstdrivande stiftelsen Uppstart Malmö. Uppstart Malmö startades år 2011 med målet att hjälpa nystartade företag att växa och att detta i sin tur skulle leda till fler arbetstillfällen för Malmöbor. Stiftelsen startades på initiativ av Dan Olofsson och Luciano Astudillo. Drygt ett år efter start insåg man att man kunde göra större skillnad genom att hjälpa bolag i tillväxtfas och unga arbetssökande till arbete. Detta ledde till att stiftelsen Uppstart Malmö blev en paraplyorganisation med två underliggande verksamheter; Tillväxt Malmö och Uppsök Malmö. Under 2015 drogs även ett tredje initiativ igång; Good Malmö.

Flera hundra anställningar sedan start

Uppsök har sedan starten 2012 drivits i olika former och finansierats på olika sätt. Sedan sommaren 2014 finansieras Uppsök av Svenska Postkodsstiftelsen. Verksamhetens unika metod går ut på att utgå från näringslivets och företagens behov, och utifrån detta presentera potentiella kandidater till dem. Genom Uppstart Malmö samt det egna nätverk av arbetsgivare som Uppsök har byggt upp sammanför de företag och arbetssökanden som kan ha ett intresse och utbyte av att träffa varandra.

– Sedan vi startade 2012 så har 300 unga personer erbjudits anställning genom oss, på tim- deltid- och heltidsbasis, exkluderat praktikplatser. Vårt mål i projektplanen är att sprida vår metod och implementera den på fler orter så att fler unga arbetssökande kan få chans till ett arbete. Många av jobben idag tillsätts internt och genom kontakter, vi ger fler människor chansen att få träffa arbetsgivare. I dag finns vi i Malmö, Helsingborg och Göteborg, säger Artan Bitiqi, verksamhetschef på Uppsök. Vi har även ett samarbete med Manpower, där konsultchefen & CSR-ansvarige Fadi Barakat jobbar med Uppsök som en del av bolagets CSR-arbete.

-Vi har sedan ett år tillbaka samarbetat väldigt mycket med Uppsök i arbetet med att hitta rätt kompetens för rätt arbete. Genom Uppsök får vi möjligheten att hitta rätt kandidater genom nya och innovativa metoder, berättar Fadi Barakat.

Ändra attityder på arbetsmarknaden

Många av jobben på arbetsmarknaden är dolda eftersom företag i många fall väljer att rekrytera genom kontakter och nätverk. Jobben och kompetensen finns, Uppsök vill vara en naturlig dörr ut mot arbetsmarknaden.

– När vi träffar företag vill vi bidra till attitydförändringar. Att inte rekrytera på gamla invanda sätt utan faktiskt komma ut och möta arbetskraften. Många känner inte till det som finns utanför det egna nätverk. Vi har ett mångfaldsperspektiv integrerat i vårt arbete och är måna om att dessa attitydförändringar tas på allvar, säger Artan.

En bro mellan näringsliv och arbetssökanden

Uppsök har fokuserat på det man är specialister på – att bygga en bro mellan näringsliv och potentiella kandidater. På senare tid har många arbetsgivare haft stora utmaningar i att hitta rätt person för rätt arbete och Uppsök har genom sina otraditionella metoder kunnat stötta även större bolag i rekryteringsprocesser vid svårigheter att hitta rätt kompetens.

Framtid och utmaningar

Målet är att få fler företag att engagera sig och börja tänka nytt. Uppsök kan erbjuda innovativa lösningar på arbetsgivares behov, och utöver att företagen får en kompetent medarbetare så är Uppsök även duktiga på att synliggöra de företag som vågar tänka nytt och jobba med Uppsök.

Vill du komma i kontakt med Uppsök?
Malmö
Artan Bitiqi: artan.bitiqi@uppsok.com
Fadi Barakat: fadi.barakat@manpower.se
Helsingborg
Josef Kiswani: josef.kiswani@uppsok.com
Göteborg
Helena Lindahl: helena.lindahl@uppsok.com
Jan Jildmalm: jan.jildman@uppsok.com

Söker du jobb eller behöver du hjälp med rekrytering?

Uppsök


Skriv ut