drinking-coffee

Tilliten till dina medarbetare är grunden för en innovativ företagskultur

Susanna Björk Webbjournalist

Att vara ledare handlar om att arbeta med relationen till människor. Det handlar om tillit, att genuint bry sig om andra människor och att lyssna på dem; något som Andreas Odhage har upptäckt ofta saknas hos många chefer och i företag. Andreas är i dag sin egen ledare på coach- och konsultverksamheten Assurgo och arbetar med att utveckla andra personer. Inspirationskällan är att få hjälpa andra att komma till insikt om beteenden och utveckling.

– Att se glöden tändas i en människas ögon är det bästa som finns; det är som lördagsgodis att veta att det är jag som har varit med och skapat förändringen, säger Andreas.

“Screw it, let’s do it!”

Andreas Odhage har ett förflutet som sjökapten men kom till insikt om att det var med människor, ledarskap, företagskultur och organisationer han ville arbeta. Uttrycket ”screw it, let’s do it” beskriver hur resonemanget kring vändningen från sjökapten till coach inom ledarskap och företagskultur gick till. Värdegrunden är grundläggande för ett företag och för ett bra ledarskap, något som självklart även genomsyrar Assurgos verksamhet. Nuförtiden anställs personer gärna utifrån ett CV för att säkerställa kvalifikationer, men det glöms ofta bort att se över personens attityd, som i mångt och mycket är viktigare än kompetens.

– Har man rätt attityd och vilja, har personen också per automatik högre motivation att utföra ett bra arbete, menar Andreas.

Inspirera andra i din roll som ledare

Som ledare måste du vara öppen, ärlig och ta ansvar för de beslut du har tagit, oavsett om de har varit rätt eller fel. Ju mer förtroende du som ledare ger dina anställda, desto mer kommer du att få tillbaka. Ett exempel på detta är bland annat kompetensutveckling hos medarbetare, något som du inte ska snåla in på.

– Ger du en person något så kommer denna automatiskt att ha ett ökat förtroende för dig och vilja ge tillbaka – det ligger i människans natur. Ni skapar en mer lojal relation till varandra, förklarar Andreas.

Vad som genomsyrar verksamheten är viljan och drivkraften att inspirera människor och organisationer till ett värdegrundsbaserat ledarskap och en vinnande organisationskultur. Att få se människor växa och utvecklas är kärnan i allt. Det kan sammanfattas i förkortningen ELK – etik och ledarskap driver företagskultur framåt.

Föreläsningar och coaching mot gemensamma mål

Assurgo erbjuder föreläsningar som driver prestationsutveckling på individ- och gruppnivå och som anpassas efter företags specifika behov och organisation. Det kan handla om en motivationsföreläsning- eller en föreläsning i företagskultur, ett hållbart ledarskap eller vikten av att ha och arbeta efter en gemensam värdegrund.

Förutom föreläsningarna finns även möjlighet till ledarskaps-, karriär- och gruppcoaching som fokuserar på att tillsammans diskutera verksamhetens värderingar och syften samt hur man arbetar för att nå sina planerade mål.

– Man kan inte vara en mångsysslare; det är viktigt att fokusera på den del som man är bäst på. Människor är inte gjorda för att göra flera saker samtidigt och därmed är inte heller ett företag det. Det är ineffektivt att göra annat än att nischa sig på det man är bäst på, avslutar Andreas.

Andreas är en individ som brinner för att hjälpa andra människor att bli sitt bättre jag. Därför har han även en bok på gång som behandlar etik, värdegrund och ledarskap som drivande faktorer för en god företagskultur. Hur bygger du egentligen en företagskultur som ser människor och som är öppen för innovation? Det får du bland annat svar på i boken. Så behöver du hjälp i din roll som ledare eller till ert företag; kontakta Andreas Odhage och börja en diskussion om vad Assurgo kan göra för er.

Är er företagskultur baserad på er värdegrund?

Assurgo


Skriv ut