TBG_media_news

TBG language – Effektivt med digital språkundervisning

Anna Karlström Webbjournalist

Vill ni effektivisera språkundervisningen i skolan? Ge varje elev mer tid? Locka ungdomar genom den senaste tekniken i form av språklabb? Och höja engagemanget för undervisningen och det egna lärandet? 

– Då är språkstudios för er, säger Carl-Henrik Lundin på  TBG Language

Effektiv språkundervisning med classroom management.

Möjliggör modern inlärning

TBG erbjuder ett ramverk för undervisning inom språk. Mjukvaran blir en förutsättning och möjlighet för ett mer effektivt lärande.

– Det är ett system för språklabb och classroom management som kan vidareutvecklas med moduler för olika behov och ändamål. Eleverna kan utvecklas och motiveras både hemma och i skolan, berättar Carl-Henrik.

Vad kan ni göra med systemet?

Carl-Henrik delger här några av användningsområdena:

  • Engagemang och motivation till lärande. Enskilt eller genom diskussioner och uppgifter tillsammans med gruppmedlemmar eller klasskamrater.
  • Uttalsövningar med avancerad teknik. Du kan få texter upplästa på valfritt språk, imitera rösten och spela in din version. Därefter kan du få din prestation bedömd och öva för att göra bättre nästa gång.
  • De som är obekväma med att prata för flera kan tala för enbart läraren eller öva i programmet utan att någon hör. De behöver inte känna sig utsatta samtidigt som de får bra övning och ökat självförtroende.
  • Möjlighet till olika skriv- och läsövningar. Många använder även systemet för de nationella proven.

 Språkundervisning i skolan

För att lära sig språk på olika nivåer i skolan erbjuder TBG en komplett lösning där elever och lärare kan interagera med varandra.

– Ett bra sätt att engagera eleverna och ge mer tid för varje elev. De kan effektivt träna själva samt få hjälp av läraren genom programmen, berättar Carl-Henrik.

Forskningen talar sitt tydliga språk

Forskning visar att varje enskild elev får ungefär 30 sekunder individuell taltid under en lektion i skolan idag. Motsvarande för de som övar i ett språklabb är cirka 20 minuter, berättar Carl-Henrik.

– Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är genom att själv få tala och lyssna. Dessutom är språklabb ett av de mest effektiva sätten att höja sina språkfärdigheter för tal- och hörförståelse. Så man vet ju att det fungerar, fortsätter han.

SFI, svenska för invandrare

I takt med att vi blir fler i Sverige krävs ett smartare sätt för nyanlända att lära sig svenska. Även här är TBG:s lösningar väldigt effektiva för att lära och motivera genom individanpassad språkundervisningen inom SFI.

– Detta är ett aktivt lärande som tränar samtliga språkfärdigheter. En kraftfull resurs för språkinlärning till SFI, säger Carl-Henrik.

Varför TBG:s språkstudio?

  1. Ni får modern och effektiv språkundervisning med senaste tekniken.
  2. Eleverna får avsevärt mycket mer tid att använda språket än genom traditionella lektioner.
  3. Ni får en prisvärd teknikinvestering som ger resultat.
  4. Går från passivt- till aktivt lärande och skapa engagemang hos eleverna
  5. Den yngre generationen uppskattar teknik som stöd till lärande och ni kan med språkstudio bli ett attraktivare skolalternativ.

Hör av dig till Carl-Henrik för en kostnadsfri konsultation kring hur språklabbet kan hjälpa er till effektivare undervisning.

Motivation och engagemang i språkundervisningen

TBG Language


Skriv ut