Navigera i balans

Rätt förutsättningar för ditt ledarskap med Effektiv Utveckling

Anna Karlström Webbjournalist

Med två helt olika beteendestilar, olika drivkraft och olika bakgrund har Pia Gunnarsson Pull på Navigera i Balans och Lena Breitholtz på Hallberg & Breitholtz AB funnit varandra. Kanske är det just deras olikheter och sättet de kompletterar varandra som gjort deras samarbete så lyckat. De driver fortfarande sina egna bolag men har idag stora satsningar på det gemensamma samarbetet Effektiv Utveckling.

Kvinnligt ledarskap och utveckling genom mental träning

Det populära programmet Ledarutvecklingsprogram för kvinnor fortsätter, det gör även kursen Personlig Utveckling genom mental träning. Det finns även möjlighet för coaching och handledning individuellt eller i grupp.

Kommunikation är nyckeln

Det viktigaste verktyget för att nå framgång på olika plan menar Pia och Lena är tydlig kommunikation. De beskriver att kommunikationen är A och O och en nyckel i verksamheten som genomsyrar allt de gör.

– I all kommunikation är det mottagaren som bestämmer. Det som slutligen blir det uppfattade budskapet är det som är kvar efter att det har filtrerats genom hans eller hennes referensramar, fördomar och erfarenheter, säger Lena.

Varför är kommunikation så viktigt?
– Hen kan av olika skäl – exempelvis allehanda fördomar – uppfatta det som förmedlas på ett helt annan sätt än det som var avsiktenFör att nå fram med ett budskap måste jag alltså försäkra mig om motparten har förstått. Att förstå hur jag kommunicerar och hur personer tar emot det är jätteviktigt, säger Pia.

Ledarutvecklingsprogram för kvinnor

Ledarutvecklingsprogrammet fokuserar mycket på det personliga ledarskapet och då främst för kvinnor. Bland annat arbetar Effektiv Utveckling med utbildning och utveckling för kvinnliga förtroendevalda inom fackförbundet IF Metall.

Hur kommer det sig att ni startade ledarskapsutveckling riktat mot kvinnor?
– Vi har båda erfarenhet av att vara kvinnliga ledare och har ofta känt ett behov av att ingå i ett nätverk av kvinnor i ledande befattningar. Vi har även stor erfarenhet av flera chefsprogram och har då ofta saknat fokus på den personliga utvecklingen, berättar Lena.

Vad får man med sig efter kursen?
– Det finns ett stort mervärde för oss kvinnor att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa ett professionellt nätverk. Många berättar att det är skönt att kunna kontakta någon som gått programmet men som inte är en del av deras professionella vardag, fortsätter Pia.

Personlig Utveckling genom mental träning

Allt vi tänker, känner eller gör får konsekvenser för oss själva och andra. När vi förstår oss själva bättre blir vi tydligare inför andra. Därför bör vi sträva efter att förstå och leda vårt inre för att kunna tänka, känna och handla så klokt som möjligt både som medmänniska och ledare.

Att vara människa är att utvecklas, det sker utan att du behöver tänka på det. Men att utvecklas innebär inte per automatik att du utvecklas i den riktning du själv skulle vilja. Det är först när du tar reda på vem du är och vad du vill som du kan styra utvecklingen.

Personlig Utveckling genom mental träning är en tredagarskurs som vänder sig till dem som är öppna för förändring. Pia och Lena beskriver att det handlar om att skapa en medvetenhet kring sig själv för att kunna stärka sig själv på djupet. Nästa uppstart av kursen är i slutet av augusti 2017.

Hur kan min personliga utveckling hjälpa andra?
– Det är först när du blir medveten om dina egna styrkor och utvecklingsmöjligheter som du kan hjälpa och stärka andra, både på jobbet och privat, beskriver Pia.

Tips för att utvecklas och bli en bra ledare, både på jobbet och privat
1. Det du  fokuserar på växer. Oavsett om det är negativt eller positivt, så lägg fokus på rätt sak.
2. Bakom varje klagomål finns ett önskemål – träna dig i att uttrycka vad du vill ha mer av istället för att uttrycka vad du vill ha mindre av t.ex istället för att uttrycka ”ni lyssnar ju aldrig på mig” så kan man säga ”vad kan vi göra för att bättre lyssna på varandra?”.
3. Vi är varandras arbetsmiljö. Tänk på att ett dåligt humör/uppträdande påverkar din omgivning lika mycket som ett glatt humör/trevligt uppträdande.

Kontakta Effektiv Utveckling för att se möjligheterna för dig eller ditt företag.

Bli en bra ledare, både på jobbet och privat

Effektiv Utveckling


Skriv ut