Polhage-Lundberg

Polhage&Lundberg utbildar Södra Skog i coachande kommunikation

Susanna Björk Webbjournalist

Polhage&Lundberg arbetar med utbildningar i coachande kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor. När det coachande förhållningssättet genomsyrar hela organisationen ökar kreativiteten, ansvaret och arbetsglädjen, och stressen minskar. 

Förändringsprojekt inom hela Södra Skog

2015 inledde Polhage&Lundberg ett nära samarbete med Södra Skog, ett affärsområde inom Södra, med ca 550 anställda. Ambitionen med utbildningsprojektet är att hela organisationen ska präglas av ett coachande förhållningssätt år 2020. Effekterna som Södra vill uppnå med ett coachande förhållningssätt är framför allt att utveckla det personliga mötet och affären med skogsägarna. Målet är även att ge cheferna verktyg för att vara coachande ledare,  vidareutveckla sina anställda, öka lärandet i organisationen och minska stressen.

Verksamhetsutvecklaren Per Bjuringer säger såhär:

”Vi vill ju också att medarbetarna ska kunna uppleva en arbetsmiljö som bidrar till utveckling och lärande. Våra ägare och kunder ska bli bemötta med ett genuint lyssnande och förståelse för sina behov, tankar och känslor. Att ett coachande förhållningssätt ökar ansvarstagandet och utvecklar våra affärer är vi övertygade om”.

Programmet är långsiktigt och löper under två år. Idén till ett så brett utbildningsprogram växte fram då två personer från Södra Skogs utvecklingsavdelning gick en utbildning i coachande ledarskap vilket ledde till att man ingick samarbete med Polhage&Lundberg. Visionen växte och Södra Skogs ledning började fundera på hur detta skulle kunna genomsyra hela organisationen. Under hösten 2015 gick startskottet för projektet. Genom utbildning, stöd och uppföljning ska en alltmer coachande kultur implementeras som en del av Södra Skogs strategi. Målet är att de 60 chefer som arbetar på företaget ska bli diplomerade coacher och att alla medarbetare ska utbildas i coachande bemötande.

Tillämpligt i alla branscher

Polhage&Lundberg arbetar med företag inom många olika branscher. Ett coachande förhållningssätt är till nytta oavsett verksamhetens karaktär, eftersom det handlar om att stödja människor i att växa och utvecklas i jobbet, öka sin problemlösningsförmåga samt utveckla kundrelationerna. Andra verksamheter där Polhage&Lundberg jobbat med helhetslösningar är till exempel skola och socialtjänst inom kommuner där man vill ha ett coachande bemötande till eleven eller klienten.

Företag som anlitar Polhage&Lundberg vill ofta öka sin försäljning, och ett coachande förhållningssätt i kundrelationer brukar leda till just detta resultat. Det beror på att kunden blir hörd, behoven inlyssnade och att säljprocessen utgår från kunden istället för från företagets presentation. Andra effekter som har uppmätts är effektivare arbetsplatsmöten, bättre psykosocial arbetsmiljö och överlag förbättrade prestationer.

I Polhage&Lundbergs öppna utbildningar har deltagare kommit från kommuner, landsting, Volvo, ABB, Stadium, Trafikverket, IKEA, TRR och en mängd andra organisationer och företag.

Vill du anmäla dig till en av Polhage&Lundbergs öppna kurser? 17 november startar en tredagarskurs i coachande ledarskap och utbildning till diplomerad coach (9 dagar totalt) startar i Malmö 21 november.

Kontakta Polhage&Lundberg för att diskutera ett upplägg för just er organisation!

Polhage&Lundberg


Skriv ut