På_riktigt_media_news

På Riktigt, digitala läromedel för modern undervisning i skolan

Anna Karlström Webbjournalist

Med visionen att skapa ett helt nytt digitalt läromedel och öka möjligheten att använda digitala verktyg i pedagogiska sammanhang har Lin Education skapat en unik produkt i På Riktigt. En modern produkt där lärare och elever integrerar och är med och skapar innehåll för undervisningen.

Filmer på internet & experiment i skogen

Genom På Riktigt har både lärare och elever möjlighet att konstruera och distribuera innehåll för undervisning och lärande. Här skapas utbildningsmaterial av allt från filmer och spel på internet till uppgifter som ska lösas i skogen eller genom experiment.

Lärocirklar för olika årskurser och ämnen

Utbildningsmaterialet kallas för lärcirklar och det finns idag över 600 stycken med fokus på olika årskurser, ämnen och målsättningar

– Vi breddar paletten för lärande genom både fysiska dialoger och digitala verktyg, det ena utesluter absolut inte det andra. Vi tror på olika element i en läroprocess, beroende på vad jag ska göra väljer jag det verktyg som passar bäst, berättar Kristoffer som är produktansvarig för På Riktigt.

Fördelar med digitalt utbildningsmaterial

Till skillnad från traditionellt utbildningsmaterial som oftast bara har en författare skapas här ett större och mer varierat utbud då fler är med och skapar. På Riktigt har fler fördelar gentemot traditionella utgivare.

– De behöver inte förhålla sig till tidigare utgivet material och får möjlighet att utnyttja alla kreativa verktyg  som kommer i och med det digitala formatet.
– De kan lätt skapa dagsaktuellt material som elever och lärare kan arbeta med.
– De kan uppdatera innehållet i lärcirklarna utifrån läroplanen och lärarens målsättningar när som helst.

Visuella möjligheter med digitala verktyg

Kristoffer poängterar också fördelarna med ett helt digitalt innehåll i form av de visuella möjligheterna. På Riktigt arbetar mycket med visuella uttryck vilket både pedagoger och elever uppskattar och upplever som ett stort stöd.

– Vi gör en helt ny produkt och kan vara öppna kring vad vi vill göra och hur det ska se ut. Vi ser jättemånga fördelar gentemot de traditionella utgivarna tack vare de digitala och visuella möjligheterna i På Riktigt, säger Kristoffer.

Samarbete med lärare ger hög kvalité

För att kvalitetssäkra konceptet har det varit vid stor vikt redan från starten att ha ett nära samarbete med verksamheterna som ska använda utbildningsmaterialet. Kristoffer beskriver vikten vid att få förståelse för hur lärare och pedagoger vill att ett digitalt läromedel ska se ut och vilka delar som underlättar arbetet för dem.

Ständig utveckling

Produkten utvecklas hela tiden för att fylla de behov som önskas av såväl elever, lärare och högre instanser inom skolan. På Riktigt har idag fler än 20.000 användare och är helt i linje med läroplanen vilket har gett goda resultat och mycket engagemang i klassrummen.

Interaktion mellan lärare och elev

På Riktigt skapar deltagande, trygghet och bra förutsättningar för eleverna. Lärare och elever får möjlighet att interagera kring elevens utveckling och lärande vilket är en trygghet för båda parter.

Engagemang i skolan

Som elev i På Riktigt kan du hela tiden se vad som förväntas av dig, se dina mål och vart du står gentemot dem. När detta görs på ett mer visuellt och lekfullt sätt ökar tydligheten och engagemanget för många elever. Eleverna kan även vara delaktiga i utbildningsmaterialet och skapa eget material till sina klasskompisar eller för att studera på egen hand.

Lin Education utvecklar även digitala hjälpmedel och digital dokumentation för förskolan, här kan du läsa mer om Pluttra.

Moderna digitala undervisningsverktyg

På Riktigt


Skriv ut