EDAGHRM

Ökad kompetens och kapacitet när teknikbolagen EDAG och HRM går samman

Anna Karlström Webbjournalist

Lokal och internationell på samma gång? I och med sammanslagningen av företagen EDAG Engineering Sverige och HRM Engineering skapades den kombinationen. Företaget heter nu HRM EDAG Engineering AB och har det stora företagets expertkompetens och resurser samtidigt som den lokala förankringen är påtaglig och viktig.

Förvärv skapar stora möjligheter

Fördelarna med sammanslagningen är många. Företaget kan behålla och öka de internationella samarbetena och skapa en större kapacitet vid nya projekt och samtidigt utveckla de båda bolagens befintliga arbeten. Tillgängligheten och spannet av kompetenser ökar, speciellt inom området el/elektronik och mjukvaruutveckling, likaså.

– Den svenska marknaden kännetecknas av stor dynamik inom utvecklingen av personbilar och kommersiella fordon och erbjuder goda möjligheter för tillväxt. Den nya konstellationen är därför ett viktigt steg för båda företagen för att tillsammans växa och ytterliggare stärka den goda marknadspositionen, säger företagets CEO Mats Rogbrant.

Fordonsutveckling, idag och i framtiden

HRM EDAG har med utgångspunkt i båda bolagen ett teknikfokuserat och ytterst ingenjörsdrivet fokus. Företaget tillhör koncernen EDAG Group som är en av världens största oberoende fordonsutvecklare med mer än 8000 medarbetare världen över. Kombinationen av tillhöra ett stort internationellt bolag  tillsammans med en stark lokal förankring i den svenska fordonsindustrin ger HRM EDAG många fördelar, fortsätter Mats.

Globala samarbeten och spetskompetens i fordornsbranschen

HRM EDAGs internationella prägel gör att de samarbetar mycket med kollegor världen över och medarbetarna på Göteborgskontoret är vana att arbeta i en internationell miljö. Genom att arbeta mer projektbundet och digitalt innebär det att du får möjlighet att arbeta med personer från hela världen. Man har dessutom ett specialistbolag inom ljud och vibrationer i det självstående bolaget MüllerHRM som växer.

– Vi arbetar med allt från skiss till färdigt fordon. Där är vi väldigt unika och det finns bara ett fåtal andra företag i vår storlek i världen som arbetar på samma sätt, beskriver Mats.

Elektronik och mekanik

Då de i huvudsak arbetar med ingenjörsbranschen är kunskapen och spetskompetensen enorm. De två huvudavdelningarna är elektronik och mekanik vilket  inkluderar många områden och kompetenser. För mekanikavdelningen är dessa områden bl.a. CAD och konstruktion, produktion, projektledning, CAE beräkning, utprovning  och ergonomi.

– Våra kunder är trygga med att vi är experter och alltid i framkant, säger Anders Malmsten, Senior Manager Engineering & Project Management.

Innovation inom automotive

Elektronikavdelningen inkluderar allt från systemering, funktionsutveckling till hård- och mjuk-varuutveckling och testning. Som innovativ aktör arbetar de alltid med att hitta nya områden att arbeta inom och är nyfikna på framtidens teknik. Utvecklingen av autonoma och intelligenta uppkopplade fordon och elektrifiering av fordon är något de tror kommer växa framöver.

–     Ovanstående områden är våra fokusområden och för att utveckla framtidens teknik kommer vi att behöva mer kompetens, avslutar Anders Magnusson, Senior Manager Electronics & Software.

Kontakta Mats Rogbrant för att se era möjligheter!

Bli en del av fordonsutveckling, idag och i framtiden

Välkommen till HRM EDAG Engineering AB


Skriv ut