energi-miljo-medianews

Öka lönsamheten och minska samtidigt miljöförstöringen

Anna Karlström Webbjournalist

Fokus på miljö och klimat ökar och miljöfrågorna blir viktigare i alla branscher. Kombinationen av ökad lönsamhet och minskad miljöförstöring är en dröm för såväl företag som miljön. Denna drömkombo blir verklighet med hjälp av herrarna på Majornas Energi & Miljökonsult AB.

Bättre miljö och bättre ekonomi

Efterfrågan på tjänsterna MEMAB erbjuder har vuxit stort i och med att miljöfrågorna blivit fler, större och viktigare. Och det är just kombinationen av ökad lönsamhet och minskad energiförbrukning som för många fastighetsägare är en svår nöt att knäcka. MEMAB belyser hela fastigheten och inte bara den enskilda åtgärden. Enligt Håkan Alnebratt och Göran Löthgren är det viktigt att se hela fastigheten som en helhet och ett system för att nå de mest effektiva resultaten.

En av de största tjänsterna som erbjuds är energikartläggningar och energiutredningar. Detta innebär i ett första skede att MEMAB kommer ut och besiktigar din fastighet och gör en individuell behovsanalys.

– Vi måste först göra en behovsanalys för att se hur just denna fastigheten ser ut. Vi kan aldrig räkna med att alla fastigheter ser lika ut, säger Göran.

Därefter görs en kartläggning över vad som kan förbättras och effektiviseras för att minska energiförbrukningen och därmed minska kostnaderna. MEMAB är med hela vägen från en energikartläggning av din fastighet till konkreta åtgärder och projektledning på vägen till målet. Slutligen presenteras resultat i exakta och tydliga lönsamhetskalkyler och mätbar statistik av både energiförbrukning och ekonomisk vinning genom totalprojektmetoden. Företaget arbetar även med att utbilda grupper i energifrågor samt sätta ihop nätverk för att ta hjälp av varandra i frågor som rör miljö och energi.

 

Certifierade energiexperter

På företaget arbetar idag tre personer. Med likheter och olikheter både i form av erfarenheter, kompetens och inriktningar utgör Håkan, Göran och Torkel ett bra team. Något de har gemensamt och som är en bra kvalitetsstämpel för företaget är att de alla tre är certifierade energiexperter. Ett certifikat som indikerar på att kvalitén är hög när MEMAB utför arbetet.

Genom tydliga och konkreta redogörelser blir det lättförståeligt i ett samtal med energiexperterna på MEMAB. Att vara tydliga och pedagogiska är något av en värdegrund för verksamheten.

– Man kan inte räkna med att alla är så intresserade av energi- och miljöfrågor som vi, vi kan inte prata för mycket om kilowattimmar och energitermer. Vi ger kunden tydliga åtgärdsförslag och ekonomiskt mätbara lönsamhetskalkyler, säger Håkan.

Kanske är det just deras tydlighet och pedagogik som gett de fina resultaten. Många av kunderna som tar hjälp av MEMAB kommer genom rekommendationer från tidigare nöjda kunder. De jobbar alltid för att vara ärliga och tar bara betalt för det arbete de faktiskt utför.

Ta kontakt med MEMAB för att se vilka åtgärder som kan göras i din fastighet eller lokal för att minska energiförbrukningen och öka lönsahmheten.

Besök MEMAB för att se samtliga tjänster

Majornas Energi & Miljökonsult AB


Skriv ut