keyboard

Minska informationsstressen i din digitala arbetsplats

Susanna Björk Webbjournalist

Ett av de största svenska samhällsproblemen i dag är psykisk ohälsa och stress. I dag lider 40% av Sveriges befolkning av besvär med oro, ångest och depressioner, en siffra som bara stiger med tiden. Sjukskrivningar på grund av stress har på bara 4 år ökat med 70% och beror mycket på en ökad arbetsbörda på arbetsplatser. Findwise är ett specialistföretag som arbetar med att utveckla effektiva lösningar för att hantera information på ett effektivare sätt och på så sätt minska stress.

Lär er hantera informationsöverflödet

Allt eftersom att informationen i samhället ökar så ökar också utmaningen i att hantera informationen på rätt sätt för att undvika för hög arbetsbelastning. Findwise har varit verksamma i 10 år och har över 100 medarbetare i Stockholm och Göteborg.

I grunden är de ett IT-konsultbolag men levererar också tjänster kring organisation, användarbarhet, design och informationsförståelse. På detta sätt kan de ha ett helhetsansvar för varje kund och dess organisation. Vi pratade med Christian Ubbesen, Findwise regionschef i Stockholm, om stress, informationsöverflöd, effektivitet och den digitala arbetsplatsen.

– Vi startade på grund av att stressen i arbetslivet ökar i takt med ett överflöd av information. Vi behöver bli bättre på att hitta, förstå och förvalta information för att kunna använda den på rätt sätt. Både utmaningen och behoven är stora, säger Christian.

Findability by Findwise

Findwise arbetar med fem olika informationsperspektiv i sina processer med kund. Affärs-, användar-, informations-, teknologi-, och organisationsperspektiv. Dessa perspektiv behandlar problem och behov, hur vardagen ser ut för kund, vilken information man behöver hitta och förstå, den tekniska lösningen för att lösa problemet och hur kunden behöver organisera sig för att arbeta med lösningen.

– Dessa fem perspektiv är det vi kallar för Findability by Findwise, säger Christian, lösningens process kallar vi sedan för Findability Approach.

Findwise Approach börjar med att analysera problematiken och utmaningarna kring informationen och här identifieras även potentialen som informationen har. Sedan designas en lösning för att visualisera lösningen. I det tredje steget skapas, organiseras och säkerställs det att informationen har rätt struktur. För att lösningen ska kunna användas krävs sedan en teknisk plattform, något som Findwise självklart har experter inom.

En av de viktigaste delarna i arbetet är att inse att detta inte bara är ett projekt utan faktiskt en process. I det dagliga arbetet är det därför viktigt att arbeta med ”findabilityn” under tid och integrera det som en del i organisationsstrukturen. Under processen är det fördelaktigt att kontinuerligt uppdatera och förbättra informationskvaliteten och användarvänligheten.

Europas största leverantör av tjänster inom findability

Findwise är i dag Europas största leverantör av tjänster inom findability. I grund och botten handlar deras nischade specialitet om att anta utmaningen i att hitta och omvandla informationen till värdefulla insikter för företag och dess anställda. Exempel på möjliga lösningar kan vara att göra det lättare för en säljare eller kundtjänstarbetare att ge en helhetsbild av en kund, eller för en ingenjör att få en helhetsbild av en given produkt i form av teknisk dokumentation och ritningar.

– Vi sorterar helt enkelt bort den onödiga informationen och karvar fram det viktiga för att skapa effektiva arbetsprocesser- och rutiner, avslutar Christian.

Findwise 3 tips för att öka informationseffektivitet:

– Information är en strategisk tillgång. Identifiera era kritiska informationskällor och jobba strukturerat med att förbättra informationskvaliteten kontinuerligt.
– Bryt barriärer. Informationen som finns på företag är ofta fängslad i system och man måste in i olika system för att komma åt olika typer av information. Bryt barriärerna mellan systemen och gör informationen tillgängligt från ett och samma ställe med ett sökverktyg.
– Se till att informationen är nåbar, lättförståelig och användbar i vardagliga affärsprocesser.

Ta hjälp av experter för att effektivisera er digitala arbetsplats!

Findwise


Skriv ut