logistik

Logistikk, varelager og transport innen helse og omsorg

Anna Karlström Webbjournalist

Medical Log Point er et logistikkfirma som har spesialisert seg på varelager og transport innen helse og omsorg. Firmaet oppfyller kravene som stilles i bransjen, og holder høy kvalitet for å imøtekomme behovene til leverandører og sluttkunder.

Vi tilbyr transport i hele Norden innen 24 timer!

Tre former for logistikkflyt

MLP tilbyr tredjepartslogistikk for bedrifter innen helse og omsorg. Torleif, som er firmaets administrerende direktør, forteller at logistikken består av tre former for flyt:

Den fysiske flyten, dvs. håndteringen av varene, omfatter mottak, varelager, plukk og pakk og utlevering.

Informasjonsflyten er informasjon knyttet til varene og håndteringen av dem. Hva som leveres inn på lager, lagerbeholdning, lagersaldo, hva som plukkes og sendes.

Kontantstrømmen er mer administrativ. Vi kan bistå med blant annet fakturering, reskontrohåndtering og automatisk lagerpåfylling for å ivareta lagersaldoen for dem som ønsker det. Vi kan også være behjelpelige med finansiering av driftskapital.

MLP er unik i logistikkbransjen

Jeg spør hva som skiller MLP, med sitt fokus på helse og omsorg, fra andre logistikkleverandører.  Torleif forteller at de blant annet har en standard som tilsvarer en forsyningskjede innen helsevesenet, har flere spesialtillatelser og er godt kvalifiserte til å ta hånd om medisinsk og laboratorieteknisk virksomhet.

– I vår bransje stilles det spesielle krav. Vi lagerfører og transporterer for eksempel kjøle- og frysevarer i en ubrutt kjølekjede, holder høy hygienisk standard og kan håndtere sterile produkter og farlig gods, fortsetter Torleif.

Fordeler med MLP

Å benytte en leverandør av tredjepartslogistikk har generelt flere fordeler. Hvis du produserer og/eller leverer produkter innen helse og omsorg, er en logistikkpartner som MLP et soleklart valg. Torleif nevner de tre største fordelene:

Tidseffektivt

Med MLP som logistikkpartner kan du fokusere på kjernevirksomheten. Vi kan logistikk og følger kontinuerlig utviklingen på området. Dermed får du økt kompetanse i bedriften, som kan utnyttes til å effektivisere virksomheten.

Kostnadseffektivt

Når vi med våre samlede volumer henvender oss til en transportør, for eksempel, får vi atskillig bedre vilkår enn hva den enkelte bedriften selv kan oppnå. Logistikken blir dessuten en variabel kostnad, ettersom du kun betaler for den kapasiteten du bruker. Du har altså ingen fast kostnad for lager, personale eller andre utgifter knyttet til logistikk.

Kvalitetssikrede prosesser

Selv om tjenestene våre innebærer en stor kostnadsfordel, styrer aldri prisen kvaliteten. Med våre kvalitetssertifiserte prosesser og oppfølgingen av disse yter vi høy og transparent service.

Våre oppdragsgivere og deres sluttkunder kan stole på at vi gjør en grundig jobb som oppfyller kravene og kontinuerlig kan utvikles og tilpasses raske endringer i markedet de arbeider i.

Vil du effektivisere bedriftens forsyningskjede?

Vil du ha mer informasjon om hva Medical Log Point kan gjøre for din bedrift? Kontakt Torleif på telefon +46 (0)31 15 99 60 eller send en e-post.

Effektiv logistikk innen helse og omsorg

Medical Log Point


Skriv ut