logistik

Logistik, lagerhållning och transport inom hälsa & sjukvård

Anna Karlström Webbjournalist

Medical Log Point är logistikföretaget som specialiserat sig på lagerhållning och transport inom hälsa- och sjukvård. De uppfyller kraven som ställs inom branschen och håller hög kvalité för att säkerställa leverantörers och slutkunders behov.

Vi säkerställer transport i hela Norden inom 24 timmar!

Sjukvårdslogistik i tre flöden

MLP erbjuder tredjepartslogistik för bolag inom hälsa, egenvård och sjukvård. Torleif som är VD på företaget berättar att logistiken består av tre flöden;

  1. Det fysiska flödet, dvs hanteringen av varorna, innebärande bl.a. inleverans, lagerhållning, plock och pack och utleverans.
  2. Informationsflödet är informationen runt varorna och dess hantering. Vad som levereras in till lager, lagerhåller, lagersaldon, plockar  och skickar.
  3. Penningflödet är mer administrativt. Vi kan hjälpa till med t.ex. fakturering, reskontrahantering och automatisk lagerpåfyllnad för att säkerställa lagersaldo för de som önskar det. Vi kan även hjälpa till med finansiering av rörelsekapital.

MLP är unika i logistikbranschen

MLP_2Jag frågar vad som är särskiljer MLP,  med sitt fokus inom hälsa och sjukvårsbranschen, från andra logistikleverantörer.  Torleif beskriver att de bland annat har en standard som motsvarar en sjukvårsförsörjningskedja, innehar många specialtillstånd och är väl anpassade för att hantera medicinsk- och labbteknisk verksamhet.

– I vår bransch ställs speciella krav. Vi lagerhåller och transporterar kyl- och frysvaror i en obruten kylkedja, håller hög standard för renlighet och kan hantera sterila produkter och farligt gods, fortsätter Torleif för att exemplifiera.

Fördelar med MLP

Att använda sig av en tredjepartlogistiker har generellt flera fördelar. Arbetar du då med att producera och /eller leverera produkter inom hälsa- och sjukvårdsbranschen är en TPL som MLP ett självklart val. Torleif listar de tre största fördelarna:

Tidseffektivitet

Med MLP som logistikpartner kan ni fokusera på er kärnverksamheten. Vi kan ju logistik och följer hela tiden utvecklingen inom området. Med oss får du därmed en kompetenstillförsel i bolaget som kan nyttjas och effektivisera verksamheten.

Kostnadseffektivitet

När vi med våra samlade volymer vänder oss t.ex. till en transportör ges ett betydligt bättre villkor än vad det enskilda bolaget normalt själva kan få. Dessutom blir logistiken en rörlig kostnad eftersom du betalar bara för den kapacitet som används. Du har alltså ingen fast kostnad för lager, personal och andra omkostnader kopplade till logistik.

Kvalitetssäkrade processer

Även om våra tjänster innebär en stor kostnadsfördel styr aldrig priset kvalitén. Med våra kvalitetscertifierade processer och dess uppföljning håller vi en hög och transparent service.

Både våra uppdragsgivaren och deras slutkunder kan lita på att vi gör ett bra jobb som uppfyller kraven och som ständigt kan utvecklas och anpassas till den snabbt förändrade marknaden som våra uppdragsgivare arbetar på.

Vill ni effektivisera er försörjningskedja?

Vill du ha mer information om vad Medical Log Point kan göra för ert företag? Kontakta Torleif på telefon 031 15 99 60 eller skicka ett mail.

Effektiv logistik inom hälsa- och sjukvårdsbranschen

MLP - Medical Log Point


Skriv ut