eps_facebook

Låt hästen styra dig i rätt riktning

Anna Karlström Webbjournalist

Hur kan du träna ditt ledarskap med hjälp av en häst? Hästen är ett flyktdjur och har överlevt genom att läsa av sin omgivning  – hästen är en 600 kg lögndetektor som reagerar på om du är tydlig i din kommunikation.  Med H.A.L.T ® Horse Assisted Leadership Training,  får du en 360graders analys med tydlig och ärlig feedback som du kan arbeta med i ditt ledarskap.

H.A.L.T® – Horse Assisted Leadership Training

H.A.L.T® – Horse Assisted Leadership Training är den metod som är mest unik och utmärkande av de metoder EPS Human Invest använder i sina individ-, grupp och ledarutbildningar. Att använda hästen för att utveckla ledarskap har funnits i USA och stora delar av Europa i mer än 15 år, men är fortfarande en relativt nytt i Sverige, där deltagarna med hjälp av hästar lär och utvecklar sig själva.

H.A.L.T® visar deltagarna på vikten av att vara tydliga i sin kommunikation med hästen, något som lätt kan avspeglas till verkligheten där kommunikationen mellan människor nästan alltid kan förbättras.

Feedback och analys

I övningarna med hästarna får deltagarna feedback i en 360 graders analys – feedback från hästen, handledaren, sig själva och de övriga deltagarna. Hästarna ger en oförfalskad feedback och reagerar direkt på ditt sätt att kommunicera. De har ingen dold agenda och visar tydligt vad de tycker om ditt sätt att leda.

H.A.L.T®  innebär ofta att deltagarna får en aha-upplevelse samt många konkreta verktyg att fortsätta jobba med sitt personliga ledarskap. Trots att många har en stor respekt för hästen förstår deltagarna snart hur vänliga, själfulla och nyfikna hästarna är och att de tillåter deltagarna att öva om och om igen på sina utvecklingsmöjligheter.

– Eftersom hästarna är ett flyktdjur och experter på att läsa av omgivningen märker de också av det vi  människor ”läcker”, vi läcker det vi tänker men vi tror inte att det märks, säger Eva.

Kommunikation, ledarskap och grupputveckling

EPS Human Invests program H.A.L.T® består både av praktiska övningar med hästarna och beprövade kommunikations-, ledarskaps-, och grupputvecklingsteorier. Metoden har visat goda resultat och kan  användas i alla olika typer av processer där utveckling och kommunikation står i fokus.

Uppdragen genomförs i en för de flesta annorlunda miljö där flertalet av deltagarna befinner sig utanför sin komfortzon. Konferensrummet växlas med stallet och manegen. Övningarna kan bestå i att leda en häst med eller utan hjälpmedel, individuellt eller som grupp, genom olika hinder och banor.

– Ingen hästvana krävs  – alla övningar görs från marken, förklarar Eva.

Utveckling genom människor

eps_horse_media_newsEPS Human Invest AB grundades år 2000 av Eva P Svensson som har lång erfarenhet inom personalutveckling och management. Eva arbetar för att skapa långsiktigt välmående och livsbejakande företag och organisationer. Målet är att utveckla organisationen och dess medarbetares förmåga att hantera sina mål och sitt eget lärande.

Namnet EPS Human Invest kom till från att Eva vill se människor som en investering och inte som en kostnad i bokföringsmässiga termer. En organisation som är livsbejakande och positiv är en välmående organisation, och där människor trivs, går också affärerna bra. Det finns en långsiktighet i att tänka på det sättet.

Anpassningsbara möten

Eva arbetar med många olika metoder såsom Open Space Technology, mötesfacilitering, ledningsgruppsutveckling, förändringsarbete, team- och grupputveckling och H.A.L.T®, Horse Assisted Leadership Training. De har alla en gemensam nämnare, att använda samtal och reflektion som en central del i utvecklingen och att lärandet utgår från deltagarnas eget engagemang.

Skräddarsydd utveckling för er

För att anpassa varje utvecklingsinsats till respektive företag gör EPS Human Invest alltid en utförlig analys av företaget innan påbörjat uppdrag.

– Jag träffar uppdragsgivaren och intervjuar deltagarna. Det kan handla om vad de ser som stora utmaningar i organisationen, vad som fungerar bra och mindre bra, hur de jobbar enskilt och hur samarbetet ser ut i gruppen, förklarar Eva.

Om det är en grupputvecklingsinsats kan den med fördel kombineras med en mätning enligt Susan Wheelan’s instrument GDQ som visar i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig på sin väg mot ett High Performance Team och vad som behöver göras för att utveckla gruppen vidare. Kombinerat med H.A.L.T ®ger det ett fantastiskt resultat, fortsätter hon.

Hitta engagemanget hos dina anställda

EPS Human Invest


Skriv ut