möte

Konkreta mål för er lönsamhetsutveckling

Susanna Björk Webbjournalist

Eva-Karin Källén är civilekonom i grunden och under lång tid arbetade hon som chef och ledare. Efter 15 år valde hon att vidareutbilda sig inom organisationspsykologi. Istället för att själv vara chef hjälper hon nu företag, ledare och medarbetare att bli mer lönsamma. Tillsammans med andra ledarutvecklare på utvecklingsföretaget BIZNIZ TOOLS, brinner hon för att skapa lönsamhetsutveckling och välmående medarbetare genom handlingskraftiga, målfokuserade och konkreta träningsprogram.

Är du en motiverande ledare?

Eva-Karin utgår från tre program i sitt utvecklingsarbete; Motiverande Ledarskap, Motiverande Ledarskap 2 och Effektiv Försäljning, som alla syftar till att utveckla personer på både ett professionellt och personligt plan. Fokusområden inom samtliga program är attitydutveckling, målorientering och ledarskap. För programmet Motiverande Ledarskap handlar det först och främst om att lära sig att leda sig själv, men också om att leda andra.

För oss människor är det en process att förändra attityder, vanor och rutiner. Därav pågår programmen under cirka åtta månader. Programmen kan vara både individuella och i workshopformat. Första steget är att upprätta en skriftlig handlingsplan med konkreta mål för utvecklingsprocessen.

Det viktigaste för din utveckling – dina mål

I alla program arbetar du mot tre mål; mål för organisationen, mål för den personliga utvecklingen som ledare och mål för att skapa balans i livet. Mål för organisationen berör mål kring lönsamhetsutveckling medan mål för dig som person är utveckling på ett mer personligt plan; hur vill och bör du utvecklas för att nå dina egna men också ditt företags mål? Balans i livet kan handla om din fysiska, sociala, mentala eller ekonomiska utveckling. Målen samlas och läggs sedan upp i din handlingsplan för att på så sätt bli så konkreta, mätbara och tidsbestämda som möjligt.

Blended learning

Genom så kallad blended learning – flersinneslärande – arbetar du på olika sätt med att utveckla dig själv, bland annat genom att läsa, lyssna, se, anteckna och reflektera över innehållet. Huvudämnena har en bred spridning med allt från hälsa och stress, till målsättning, problemlösning, kommunikation och värderingar.

– Att gå från snack till verkstad är vår nisch och det är där vi är riktigt duktiga. Våra program hjälper människor att utvecklas på konkreta sätt, säger Eva-Karin.

Eva-Karin har hittills utvecklat ledare och medarbetare på såväl mindre som större företag och har kunder såsom SKF, Swedbank och Siemens i sin kundrepertoar.

Intresserad? Kontakta Eva-Karin på LinkedIn eller på eva-karin.kallen@bizniztools.com för att boka in ett kostnadsfritt provmöte.

Hårda krav och kontinuerliga utbildningar

Ett av kraven för att ingå i BIZNIZ TOOLS samarbetsorganisation är att man som ledarutvecklare kontinuerligt deltar i de träningar som BIZNIZ TOOLS arrangerar.

– Eftersom vi ska träna andra så brukar jag säga att vi behöver träna själva också och det gör vi kontinuerligt under cirka 2 dagar varje månad. Att vi är motiverade och uppdaterade är något våra kunder brukar uppskatta. Ska man hålla en hög nivå i denna bransch så måste man jobba med sig själv också, avslutar Eva-Karin.

Vill du veta mer om hur du kan utvecklas genom dessa program?

Motiverande ledarskap


Skriv ut