Team

Inse människors värde i omställningsprocesser

Susanna Björk Webbjournalist

Utvecklingshusets arbete grundar sig i en egenutvecklad, välbeprövad och mycket tydlig process. De lever för att hitta nya innovativa lösningar för att lyckas. Är ni mitt uppe i en förändrings- eller omställningsprocess finns Utvecklingshuset som en stabil HR-partner att luta sig mot.

Utvecklingshuset – din HR-partner

Utvecklingshuset är HR-partnern som erbjuder tjänster inom omställning, outplacement/karriärväxling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten är rikstäckande, de riktar sig till företag, fackförbund och individer. Utvecklingshuset är en flexibel lagspelare som stöttar och stärker både i medvind och motgång. Det unika i Utvecklingshusets arbete är förmågan att leverera snabba resultat. I alla uppdrag skapas en tydlig målbild med kund som genomsyrar hela arbetsprocessen.

– Vår verksamhet genomsyras av relationer och människor, vi arbetar för människors lika värde och att alla människor har en utvecklingspotential, säger VD Hari Turcinhodzic.

Rehabiliteringstjänster i 3 faser

Utvecklingshuset erbjuder rehabiliteringstjänster som riktar sig till medarbetare, helt eller delvis sjukskrivna, och som inte självklart kan arbeta kvar hos sin arbetsgivare. Om vikten sedan kommer att ligga på rehabilitering eller omställning beror på medarbetarens behov och uppdragsgivarens val. Oavsett vilket ska rehabilitering alltid leda till ett jobb. Med deras breda nätverk av resurser och kunskap om den lokala arbetsmarknaden matchar Utvecklingshuset deltagarens förutsättningar mot olika sysselsättningar. Genom att hålla arbetsförmågan i fokus hittar de en gemensam lösning som innebär en långsiktig och hållbar sysselsättning.

– Vi hjälper människor att hitta tillbaka till både arbetsmarknaden och arbetsglädjen och strävar efter goda lösningar som är hållbara över tid, förklarar Hari.

Processerna är uppdelade i tre olika faser; uppstarts-, process- och avslutningsfas. De behovsanpassas efter specifika behov och förutsättningar för att nå önskat utfall. I uppstartsfasen är det viktigt att lära känna varandra, sätta gränser och berätta om historik samt att se till att alla parter känner sig hörda och sedda.

Här sätts ribban för samarbetets potential. Processen säkerställer sedan att den actionplan som tagits fram i den första fasen fungerar. Här diskuteras bland annat kompetenshöjande insatser, analys av möjligheter och hinder, personlig marknadsföring samt personliga mål. Utvecklingshuset ser sedan avslutningsfasen som grunden till ett fortsatt bra samarbete. Dialogen fortsätter mellan deltagare och samarbetspartners och erfarenheter utbyts.

Se till de individuella förutsättningarna

I arbetet med fackförbunden säkerställer de processerna så att de går rätt till mellan arbetstagare och arbetsgivare och finns idag representerade i ett flertal olika fackförbund. Det är de fackliga organisationerna tillsammans med arbetsgivarna som bestämmer vilket omställningsföretag som ska påbörja arbetet med att hitta rätt deltagare, där Utvecklingshuset vill finnas närvarande.

– Här arbetar vi mycket med att anpassa individen och situationen till varandra och fokuserar på de individuella förutsättningar som finns, avslutar Hari.

Utveckla ert företag med Utvecklingshuset!

Läs vidare


Skriv ut