select_executive_search_media_news

Headhunters ständigt på jakt

Anna Karlström Webbjournalist

Marie Bubach driver företaget Select Executive Search AB och jobbar med headhunting. Under åren har Marie genomfört flera hundra rekryteringar av affärsdrivna chefer och specialister och vet hur man hittar de bästa kandidaterna. En av framgångsfaktorerna är att jobba i nära samarbete med kunderna och att stötta den rekryterande chefen hela vägen i rekryteringsprocessen.

– Idag är svårt att nå ut och attrahera kompetens enbart via annonsering, säger Marie. Med Executive Search som metod söker vi upp rätt kandidater på ett strukturerat och systematiskt sätt. Allt för att hitta de bästa på marknaden.

Rekryterar chefer och kvalificerade specialister

Marie startade företaget för drygt 8 år sedan och har sedan dess drivit verksamheten med stor framgång. Hon har sedan tidigare 10 års erfarenhet från ett av Sveriges ledande rekryteringsbolag både som chef och rekryteringskonsult och har flera kunder kvar från den tiden.

– Det bästa betyget är kunder som återkommer, säger Marie.

Idag arbetar hon i team med Helén Thorpö som har fokus på research. Helén har en bakgrund som underwriter i försäkringsbranschen, har jobbat med research inom riskkapital och med administration inom byggbranschen.

Deras gemensamma erfarenheter gör att de som team kompletterar varandra väldigt bra, genom hela processen.

Engagemang och kommunikation

De genomför alla uppdrag tillsammans där engagemang och kommunikation genomsyrar allt de gör. I uppstartsfasen hålls ett analysmöte med kunden för att få en klar bild av företaget och tjänsten som ska tillsättas.

Därefter upprättar de en gedigen kravprofil som vid intervju presenteras. De lyfter fram allt som kan vara av vikt för kandidaterna. t.ex.; visioner och mål, värderingar, företagskultur, organisatorisk uppbyggnad, marknaden och anledning till varför de ska rekrytera.

– Vi lär oss mycket om företaget innan vi börjar leta efter rätt person, förklarar Marie. Att träffa någon mer än rekryterande chef i organisationen har varit framgångsrikt. Tanken är att kandidaterna ska veta så mycket som möjligt om organisation och företagskultur när de kommer dit.

Ett stort nätverk med mångfaldsfokus

Marie och Helén har tillsammans byggt upp ett stort kontaktnät i hela västra Sverige, något som är till stor fördel vid uppsökande av potentiella kandidater.

– Många av de vi tar kontakt med har i sin tur ett väldigt stort kontaktnät så det utökas hela tiden, säger Marie.

I varje uppdrag tar de in 10-15 intressanta kandidater för intervju. De tillämpar en kompetensbaserad intervjuteknik eftersom de tycker det är viktigt att jobba med en process fri från fördomar. Fokus ligger på personens kompetens och på potential och motivation.

– Vi brinner för mångfaldsfrågor och ser hur olikheter på företag bidrar och främjar konkurrenskraften, säger Marie.

Kunden får träffa 3-4 slutkandidater där Marie och Helén fungerar som bollplank genom hela processen. En rekrytering är en stor investering så ett nära samarbete fram till beslut är viktigt. De jobbar med personlighetstester mot slutet av processen för att få en djupare bild av personen och för att kunna spetsa till frågorna när det är dags att ringa referenser.

Erfarenhet från många olika branscher

– Executive Search lämpar sig för i stort sett alla branscher och tjänster, säger Marie.

Just nu har de stort fokus på tjänster inom fastighetsbranschen och kringliggande branscher såsom entreprenadföretag, konsulterbolag och andra leverantörer till fastigheter. Karl-Magnus Hake är arbetschef på byggföretaget Bergman och Höök och säger;

“Marie har ett fantastiskt kontaktnät och en förmåga att hitta kandidater som mer än väl lever upp till de krav som vi ställer på sökande. Hon är oerhört engagerad och levererar snabbt.”

Efter många år i branschen är senioriteten något som kunderna uppskattar. Både Marie och Helén kan bidra till olika tankesätt och applicera sina kunskaper och erfarenheter från tidigare uppdrag. De vet hur viktigt det är med kommunikation och att ha en öppen dialog med rekryterande chef för att få rätt person på rätt plats.

– Som kund ska man känna sig trygg under hela processen när man samarbetar med oss, säger Marie.

Ta kontakt med Marie och Helén för att se dina möjligheter.

Hitta rätt person till rätt plats!

Marie Bubach & Helén Thorpö

Skriv ut