gestaltakademin_media_news

Gestaltakademin utbildar om Relationens betydelse i professionen

Anna Karlström Webbjournalist

“De flesta av oss behöver träna sin förmåga att sätta sig in i andras perspektiv. Känner man sig lyssnad på och därmed inkluderad så blir man ofta mer engagerad i sin arbetsplats. Vår utgångspunkt är att alla vill känna sig engagerade, delta och bidra i verksamheten”. Det säger Ia Mårtensson Astvik, som tillsammans med sin kollega Yvonne Jernberg håller utbildningen Relationens betydelse i Professionen.

Utbildningar från Gestaltakademin

Utbildningen sträcker sig över fyra tillfällen under totalt 10 dagar och vänder sig till alla yrkeskategorier t.ex. chefer, ledare, personal inom omsorgen och konsulter. Det vill säga alla som vill utveckla sin relationella kompetens för att kunna bidra till öppna, tillits- och meningsfulla möten.

Gestaltmetodiken genomsyras av ett humanistiskt och relationellt perspektiv. Genom upplevelsebaserat lärande får deltagaren möjlighet att öka medvetenhet om sig själva, som ett instrument i utvecklingen av sin professionella roll.

Röster från deltagarna

Några av utbildningsdeltagarna berättar vad utbildningen gett dem.

Bodel Norrby, jägmästare och organisationskonsult på iTurgor Management : bodil

”Paletten av olika personliga beteenden, reaktionsmönster och strategier, inom gruppen, gav mig en ännu tydligare karta över mina egna styrkor och utvecklingsområden. Jag blev lugn och glad inombords av att så olika människor, till temperament och bakgrund, verkligen verkade uppskatta och använda oss av varandra. I en tid kantad av tillitskrascher växer optimismen i mig”, säger hon eftertänksamt och lägger till.

”Som organisationsutvecklare är det alltid av godo att fylla på med nya människors erfarenheter från olika arbetslivsvärldar, just för att se det generella mellanmänskliga som finns där, oavsett bransch och företag/organisation.”

Christine Sundén, rekryteringsansvarig på Bonnier News: christine

– Det viktigaste jag fått med mig är insikten kring hur viktig relationen och mötet är för vår egen existens. Men även lika viktigt inom organisationen, gruppen – affärsområdet. Där det är den egentliga förutsättningen för ett framgångsrikt arbete, resultat och mål. “Relationen och mötet är den egentliga förutsättningen för ett framgångsrikt arbete, resultat och mål”

Marie Sohlberg,  organisations- och HR-konsult:marie

– Jag har övat på att utöka min förmåga till att lyssna in – och avstå från att berätta om min egen syn, som i sig kan skapa låsta lägen. Detta kombinerat med träningen kring stimuli och respons har hjälpt mig i många knepiga situationer.

Mer om innehållet i utbildningen

Den personliga utvecklingen genomsyrar utbildningen. Upplevda situationer och relationer från deltagarnas arbete används för reflektion och kopplas samman med kunskap och erfarenheter under utbildningen. Utbildningen vill också förmedla förutsättningar för att hantera konflikter och skapa dialog i såväl arbetsgrupper som med individer.

Att arbeta med perspektivförflyttning är en viktig del som kursdeltagarna får jobba med. Ia menar att de flesta av oss behöver bli bättre på att utveckla vår förmåga att sätta oss in i en annan persons perspektiv.

Se varje samtal som en unik händelse

I en konflikt hamnar man ofta i ett individperspektiv. Du kanske tycker någon är jobbig eller svår redan innan samtalet, genom tidigare erfarenheter. Ett användbart knep för ett bättre samtalsklimat är att ta sig tid att verkligen lyssna på sin motpart. Om man som chef eller ledare hamnar i en situation där en medarbetare är i affekt, kanske arg eller ledsen, behöver man ta in den personens berättelse. En person som känner sig lyssnad på lugnar oftast ner sig menar Ia.

Hennes teori är att om en person känner sig hörd blir den också bättre rustad för att ta emot ett tufft besked, t.ex. om en omorganisation eller någon annan stor förändring på arbetsplatsen.

Även när vi möter varandra vid en konflikt, t.ex. en facklig förhandling, är det viktigt att jobba med att behålla respekten och att vara lyhörd. Annars går det inte att hitta en lösning, båda parter måste få komma till tals, menar Ia.

Om kursledarna

Yvonne och Ia har många års erfarenhet av att ha varit pedagogiska ledare vid Gestaltakademin. De fick fina omdömen från deltagarna:

– Kursledarna var otroligt engagerade, lyhörda för allas behov och i gruppen. Ett betydelsefullt ”hållande” med det ansvar som det innebär. En ärlig närvaro och stabil hållpunkt, utgångspunkt i teorin. Men också kopplat till verkligheten. Det har fått mig att uppleva att vi inte bara håller på i vår bubbla – det vi lär och gör här finns också ”där ute”, tyckte Christine Sundén.

– Ledarnas kunskap och processtöd tillsammans med deltagarnas närvaro och erfarenheter har lyft teorin från pappret/tavlan och skapat en ny upplevelse och lärande. Jag tycker att Ia och Yvonne kompletterar varandra på ett fint och seriöst sätt. De har varit personliga och professionella, uppmuntrande, närvarande, tydliga och kravställande, sa Ylva Christensen HR-chef.

Kursdatum:

20 – 22 jan 2017 Internat Stockholm
6 – 7 mars Externat i Stockholm
24 – 25 april Externat i Stockholm
15 – 17 juni Internat Stockholm

Sista ansökningsdag: 15 dec 2016

Läs mer och anmäl dig på Gestaltakademin.se

Träna på att sätta dig in i andras perspektiv

Relationens betydelse i professionen


Skriv ut