FoodRadar

Går det att upptäcka plast  i livsmedel?

Anna Karlström Webbjournalist

Food Radar system levererar Produktsäkerhet 2.0. ”Vår sensor upptäcker hittills osynliga främmande föremål i produktionen”, så inleder Mikael Reimers och Sven G. Bodell på Food Radar Systems vårt samtal.

Vad händer egentligen om det av misstag skulle finnas en krossad fruktkärna, som är vass som glas,  i sylten eller en plastbit i pastasåsen? Konsekvenserna kan bli förödande. Food Radar har utvecklat ett detektionssystem för att upptäcka främmande föremål, som röntgen- och metalldetektorer inte kan detektera.

Banbrytande teknik öppnar för ökad produktsäkerhet

Föremål som har låg densitet som mjukplast, hårdplast, trä, kärnor och fragment från frukter är vanligt förekommande främmande föremål och har länge varit ett problem inom livsmedelsindustrin. Food Radar Systems har tagit upp kampen mot risken med förekomst av främmande föremål, till en nivå som tidigare varit omöjlig att uppnå.

Teknikerna för detektering har utvecklats mycket under de senaste åren, men trots detta har dessa främmande föremål varit ”osynliga” tills nu.

– Med hjälp av avancerad teknik baserat på mikrovågor identifierar systemet främmande föremål som faller utanför röntgenteknologins förmåga. Detta är helt unikt och Food Radar  är det enda kommersiella systemet i världen som klarar av att detektera dessa objekt, berättar Sven.

Pumpbara produkter

Systemet är enbart applicerbart för produkter som pumpas i rör. Kontroll och utkast av det livsmedel som misstänks innehålla det okända föremålet sker innan paketering.

Typiska produktsegment där systemet används är barnmat, processade tomater, fruktprodukter och olika typer av såser, både separat och till färdigrätter.

– Systemet är kapabelt att mäta i livsmedel som innehåller bitar, t.ex. jordgubbar och morötter. I dessa produkter är det inte möjligt att använda mekaniska filter, vilket tidigare inneburit att man varit helt ”blind” för t.ex. plastföremål, säger Sven.

”Väldigt intressant teknik för oss”

Schwartauer Werke– ”At Schwartauer Werke we have followed the advancements of the Food Radar detection technology for some time. With its latest developments we find it to be a very suitable tool in our ongoing programs for improved quality and food safety. We have therefore implemented the system in fruit processing after proving its ability to detect pits, plastic and other foreign bodies. The systems ability to address low density foreign bodies impressed us.” säger Dr. Sebastian Portius på Schwartauer Werke.

Här kan du se fler referenser från kunder som använder systemet.

Konsumentens säkerhet

Förekomst av främmande föremål i livsmedel kan få förödande konsekvenser och alla inblandade drabbas.  Både konsument, handel och producent. Den främsta anledningen att ta säkerheten på allvar är givetvis konsumenternas hälsa.

– Det handlar om food safety och främst på den fysikaliska sidan där konsumenten kan ta skada rent fysiskt med katastrofala konsekvenser, säger Sven.

Att bristfällig säkerhet dessutom kan resultera i en stor ekonomisk förlust är givetvis ytterligare en anledning att ta frågan på allvar.

”Seeing is believing” 

Behovet på marknaden har sedan länge varit stort.  Food Radars lösning är idag mycket uppskattad där den används.  I en pilotanläggning finns möjligheten att testa systemets förmåga för olika produkter.

– Prova era produkter i vår pilot och det blir tydligt hur systemet kan öka er produktsäkerhet , avslutar Mikael.

Vill du veta mer om systemet, dess användningsområden eller om det skulle passa hos er? Kontakta Mikael via mail eller ring +46(0)70-420 56 06
eller +46(0)31-301 22 38.

Hur säker är er livsmedelsproduktion?

Food Radar Systems


Skriv ut