GA-System

Förändringar skapade oanade resultat på GA System

Anna Karlström Webbjournalist

Tydlighet, engagemang och kompetens är värdeorden uppsatta på väggen hos GA System. IT-företaget började arbeta med förändringsarbete av ren nyfikenhet och hade inte räknat med att effekten skulle bli så stor. 

– Jag har alltid varit nyfiken på förändring. När man har sett ut och arbetat på samma sätt under en lång tid, hur ska man då gå till väga och vilka förändringar kan man göra, frågade sig VD Göran Behmer.

Tydlighet, engagemang och kompetens

Värdeorden på väggen var starten på en resa som aldrig kommer sluta. Arbetet med förändringar har varit närvarande sedan dess och resultaten har på flera sätt varit lyckade.

– Hur ska vi förändra kulturen på sikt och grunden i det är vårt beteende? Det är jätteroligt, det har hänt mycket och vi har blivit mycket mer effektiva.

Vad betyder då dessa värdeord och vad har de inneburit?

Vågar stå upp för kompetensen

GA-System_– Förr gjorde vi bara, idag är vi betydligt tydligare mot våra kunder, säger Göran.

Han berättar att de har blivit bättre på att förmedla planen som finns och att göra avstämningar och involvera kunderna. I och med relationen finns också en tätare dialog idag. GA System kan vara ärliga kring vad som behöver göras just här, en integritet kunderna visat stor uppskattning kring för.

– Vi gör det vi är riktigt bra på och anpassar givetvis det efter våra kunduppdrag. Vi arbetar gärna proaktivt och i förlängningen kostar det inte mer eftersom sakerna fungerar, fortsätter han.

Integrerar relationen i det digitala samarbetet

Att driften fungerar och att support är bra ska GA System kunder se som en självklarhet. Engagemanget och känslan av närvaro däremot, där fanns det delar att arbeta med, förklarar Göran.

– Vi vill närvara hos kunden på ett annat sätt, vi ska inte bara vara tekniker som kommer ut och lagar fel. Att relationen finns där i kombination med kompetensen tycker jag allting utgår från.

Erfarenhet och bred kompetens inom IT och teknik

Även om företaget är något mindre är bredden och kompetensen stor. Efter 35 år i branschen är erfarenheten av tekniska lösningar och driftproblem enorm.

– Det är en självklarhet att vi löser problem och gör rätt installationer. Även om vi arbetar på nya sätt är den tekniska kompetensen grunden och den kvarstår oavsett vad, säger Göran.

Inför den nya dataskyddsförordningen

Att säkerhetsfrågan har blivit en angelägen fråga det senaste råder ingen tvekan om. När EU nu i maj 2018 instiftar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, stramas kraven åt ytterligare.

– Vi jobbar mycket med säkerheten tillsammans med våra kunder då hoten mot dem blir allt vassare. Här arbetar vi proaktivt både externt med tekniken och med rekommendationer internt på företagen.

Senaste rekryteringen på bolaget är en person med högskoleexamen inom IT-säkerhet.

– Nu har vi höjt kompetensen ytterligare inom området och kan skala upp våra tjänster ytterligare till kund.

Redo för nya kunduppdrag

I och med förändringsarbetet har arbetet inhouse blivit betydligt effektivare. Mer tid för varje kund och högre kvalité i samarbetena har gjort att GA System nu är redo för nya kunduppdrag.

Är du nästa? Kontakta Göran via mail eller på telefon 031-709 56 30.

Erfarenhet och bred kompetens inom IT och teknik

GA System

Skriv ut