man-coffee-cup-pen

Färsk rapport visar på värdet av digitala medier

Susanna Björk Webbjournalist

Digitaliseringen är här för att stanna. På uppdrag av regeringen har Medieutredningen granskat Sveriges medielandskap och ser inga stopp för digitaliseringen. Förra veckan släpptes rapporten om att svenska medborgare i dag väljer digitala och mobila medier framför traditionell pappersmedia. Reaktionerna har varit spridda men vi på Media News tar emot rapporten med öppna armar. Det sammanfattar det vi arbetar med och tror på – att skapa redaktionellt nyhetsvärde i digitala medier.

Pappersmedier borta inom 5-10 år

Pappersmedier spås gradvis försvinna inom 5-10 år till fördel för digitala medier. Detta presenterar rapporten ”Medieborgarna och medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar”. Detta innebär att både innehåll och annonsering kommer att förändras mer än det redan gjort.

Det redaktionella innehållet online, content marketing, står fortsatt högt i kurs och förskjuts alltmer från analog press till digitala medier. Det ökar för möjligheten att nå ut med ert budskap på ett trovärdigt sätt, till en intresserad målgrupp. Det går inte att nå er specifika målgrupp genom annonsering i pappersmedia längre, ni försvinner i bruset bland annat innehåll och annonseringar.

Genom digitala medier skapas en enkelhet i att sprida budskap och nå ut till människor via olika plattformar. Maktförskjutningen från de traditionella medieföretagen till medborgarna är redan långt gången, men finns i och med rapporten nu svart på vitt.

Snabbheten i att sprida budskap, nyheter och information konkurrerar fullständigt ut traditionella medier. Medieutredningen ligger till grund för den mediepolitik som ska skötas i Sverige och rapporten syftar till att möta framtidens förutsättningar för yttrandefrihet, mångfald och massmediers oberoende.

“Internet speglar det du gör, allt du gör lämnar fotspår.”

70% registrerade på Facebook

Datan blir en stark valuta på mediemarknaden. De digitala medierna är numera en plats att leverera information och nå ut med sitt budskap, till en bred men specifik målgrupp. Träffsäkerheten när vi delar, gillar eller annonserar ut budskap är därför extremt träffsäker.

Vi på Media News är såklart positiva till den bekräftade nyheten om digitala mediernas framfart, vi anser att det är framtiden. Med 70% av svenskarna registrerade på olika sociala och digitala medier, i synnerhet på Facebook, finns er målgrupp bland dem. Att sprida er verksamhetsidé och företagsnamn till specifika intressenter har alltså aldrig varit enklare än i dagens digitala samhälle. Vill ni veta hur vi kan nå ut till ytterligare personer?


Skriv ut