hands-way-guide-tourist

Det nya sättet istället för kognitiv beteendeterapi

Susanna Björk Webbjournalist

Med en karta kan du hitta vägen ut från en depression, missbruk, ångest eller alldagliga vardagsproblem. Det är en unik metod som får uppbackning från forskning på olika håll. Grundaren är Anders Tedestrand, som själv brottats med missbruk och depression under en längre tid, men som nu hittat vägen ut.

70 000 tankar om dagen

Människan processar i genomsnitt 70 000 tankar om dagen, och de negativa tankarna har ibland en tendens att ta över. Vi behöver vägledning för hur vi ska hantera våra tankar och komma bort från destruktiva tanke- och handlingsmönster. En visuell överblick i form av en karta har hittills hjälpt många på vägen. Det löser problemen enklare än vad du tror. Genom att komprimera tankar och kunskap till principer och abstraktioner blir det enklare att förstå dem.

– Det finns ingen vetenskaplig disciplin som någonsin lyckats lösa ett problem utan att först ha en visuell överblick, hur ska då psykologin kunna göra det? Exempelvis så behöver en hjärnkirurg veta om alla kroppens delar för att kunna operera, och det behövs en karta för att kunna orientera sig genom en skog, säger Anders.

Bara du känner ditt eget huvud

Anders har gått igenom depression, missbruk och ångest i 25 år. Under tre år arbetade han med sina problem på ett psykoterapeutiskt behandlingshem, som både klient och behandlare och tvingades senare att genomgå en tolvstegsbehandling, som inte heller hjälpte. Utöver det försökte Anders även utbilda sig själv till alkohol- och drogterapeut, men då det också byggde på den 150-åriga grunden för den terapi vi bedriver i dag, gav inte heller detta något resultat. Sedan tog det ytterligare fem år innan han förstod att det behövdes en visuell överblick för att bli fri sina komplexa problem. Kartan växte sedan fram för Anders och var avgörande för att han skulle överleva och kunna hantera sina destruktiva mönster.

– Ingen kan förstå vad som händer i ditt huvud förutom dig själv. En visuell överblick hjälper dig att förstå och lösa detta, förklarar Anders.

Konkreta förklaringar och praktiskt arbete

Kartan skapades av Anders 2005 och är fortfarande identisk med ursprungskartan. Den kommer aldrig att förändras, endast utvärderas ytterligare för att få belägg för teorin kring den. Under tre dagar lär man sig hur kartan fungerar, därefter arbetar man självständigt med kartan för att hantera sina olika typer av svårigheter eller problem. Det handlar varken om psykologi eller samtalsterapi, snarare är det en konkret förklaring till hur man fungerar och hur man praktiskt arbetar för att komma framåt med sitt liv.

Kartan har visat på goda resultat. Bland annat hade Anders kontakt med en kirurg som haft ständig ångest i 40 år. Efter kursen beskrev han ångesten som bortblåst. Ett utlåtande från en försäljningschef som brottats med alkoholproblem under en längre tid ser ut såhär:

“Kände inte till kartprocessen. Hade bara läst om den på hemsidan. Jag har tidigare gått hos psykologer för samtal, ok kortsiktigt ger det tröst/resultat men inte långsiktigt. Denna metod är, skulle jag vilja säga, unik och suverän”

Kom ut ur destruktiva beteendemönster med karta och kompass!

Tedestrand Coaching


Skriv ut