Deleceys_bild

Delecsys, er naturliga samarbetspartner inom IT!

Anna Karlström Webbjournalist

När Delecsys kunder tagit hjälp med IT-miljön har de kunnat fokusera mer på sin egen kärnverksamhet.

Som en extern IT avdelning

Delecsys_Anders

Anders Klamer, VD på Delecsys

Hos Delecsys får ni den IT-hjälp som krävs för att klara av ert dagliga arbete. Det kan handla om allt från dator- och nätverksproblem, lagring och backup av datorer till inköp av tekniska produkter.

– Vi ser till kundernas behov och tar fram en lösning som passar för kunden, säger Anders Klamer, VD på Delecsys.

GDPR, ny lag – nya utmaningar

En ny europeisk förordning rörande företagens hantering av personuppgifter kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, kommer gälla för alla bolag som tillhandahåller personuppgifter om sina kunder eller anställda, berättar Anders.

Syftet är bl.a. att företagen inte ska ha mer personuppgifter än vad verksamheten kräver. Man vill med den nya lagen höja skyddet för den enskilda individen.

– Det kommer ställas nya krav på processer, ansvar och rutiner för företagen. Vi är noga med att informera våra kunder för att ge dem rätt förutsättningar att efterleva kraven, fortsätter han.

Personlig relation skapar mervärde

Här finns inte bara stor kunskap och erfarenhet. De värdesätter också den personliga kontakten med sina kunder.

Med personlig och långsiktig relation skapas en trygghet och ett mervärde för kunden. Delecsys ser vad kunden behöver för att effektivisera sin verksamhet genom att komma med smarta och bra IT-lösningar.

– Vi ger våra kunder tips och kommer med förslag på lösningar de kanske inte tänkt på själva. Vi vill vara samarbetspartner och bollplank på deras väg till mer modern teknik, säger Anders.

Delecsys tar ett helhetsansvar

Delecsys_Mille

Mille Örnmark, VD på We Group

Vid intervjutillfället träffar jag även We Group’s VD, Mille Örnmark. I We Group ingår ett antal konsultbolag där man specialiserat sig på komplexa byggnader så som badhus och exklusiva privatfastigheter. Jag frågar Mille hur han ser på samarbetet.

Han berättar att det innebär en stor ekonomisk fördel då We Group helt kan fokusera på sin kärnverksamhet.

– Delecsys har fått helhetsansvar för såväl hårdvaror som mjukvaror. Majoriteten av vårt arbete sker framför en dator och det är möjligt tack vare Delecsys, säger Mille.

Mille beskriver Delecsys som tillgängliga, engagerade, vetgiriga och mycket förtroendegivande.

– Vi är väldigt nöjda. Vi har haft ett par tidigare leverantörer men bytt till Delecsys då de garanterar lite mer och ger ett större förtroende, avslutar Mille.

Vill ni ha en naturlig samarbetspartner inom IT? Kontakta Anders Klamer på 031 788 15 81 eller anders.klamer@delecsys.se!

Behöver ni ny samarbetspartner inom IT?

Delecsys AB


Skriv ut