business_cbc_media_news

CBC – få högre avkastning på dina pengar och var med och bidra till ett bättre samhälle

Anna Karlström Webbjournalist

En win-win-win-situation. Så kan jag kort sammanfatta min uppfattning av CBC Investment Group efter intervju med grundaren Niklas Palmlöf. Privatpersoner får möjlighet att investera i innovativa projekt samtidigt som de får en chans till lönsam avkastning på sina investerade pengar. Entreprenörer får utvecklingshjälp och ekonomiskt stöd när privatpersoner ges möjligheten att investera i deras projekt. Och i sista ledet gör CBC nytta genom många satsningar som gör att kunderna blir en del i något större.

Arbetar du som chef eller vill göra? Då kan en ledarskapsutbildning vara för dig.

Investeringar utan att vara rik

På CBC Investment Group finns ett slutet nätverk av privatpersoner som får möjligheten att följa och investera i onoterade nordiska tillväxtbolag.

– Vi vill erbjuda investeringsmöjligheter även för dem som inte har jättemycket pengar. Här kan privatpersoner investera tillsammans med oss vilket är en mindre riskfylld möjlighet att få hög avkastning på sina pengar, säger Niklas.

CBC går själva in initialt med eget kapital och är med och utvecklar bolaget för att säkerställa den positiva utvecklingen. När risken har minskat för en extern placerare får privatpersonerna i nätverket möjlighet att gå in och bli delägare och investera i bolaget.

Niklas beskriver hur många idag upplever att det kan vara svårt att få en hög avkastning på aktieinvesteringar då flertalet börsföretag är analyserade inifrån och ut.

– Den höga avkastningen ligger i bolag som vi jobbar med, det finns ingen som analyserat dessa bolag och de är verksamma i de mest snabbväxande marknaderna. Det är då det kan explodera från en dag till en annan.

Hjälper entreprenörer på marknaden

CBC brinner för att vara med och stötta svenska och nordiska innovativa bolag huvudsakligen inom IT, Big data, Life Science och IoT (internet of things). Niklas menar att bankerna idag inte tar sitt ansvar vilket leder till att svenska och nordiska företags möjlighet att växa successivt minskar. CBC vill vara en partner för bolag som har svårt att komma ut på marknaden eller står inför ett genombrott men saknar kapital.

Många traditionella investmentbanker eller riskkapitalbolag vill se resultat innan de går in i dessa bolag vilket gör att entreprenörerna ofta hamnar i ett moment 22. De behöver pengar för att kunna visa resultat och måste kunna visa resultat för att få pengar. Här går CBC in som en unik och viktig aktör och tar risken många andra annars inte vågar.

Var en del i något större

Som ett led i engagemanget att stötta och utveckla entreprenörer är CBC delaktiga i flertalet välgörande projekt. Utifrån arbetsnamnet ”Talang” stöttar och utvecklar de nordisk talangskap såväl inom näringslivet som på många andra arenor. De är bland annat med och stöttar projektet LiKaStark som arbetar med ungas utsatthet i samhället.  ”Om vi inte kan få våra barn och ungdomar att må bra så får vi inga talanger. Då stannar samhället. Det finns alldeles för många barn och ungdomar som inte mår bra i samhället i dag. För oss är det inte acceptabelt. Vi vill rätta till det” Säger Niklas.

Nyligen har CBC också inlett ett samarbete med GöteborgsOperan. Detta ökar operans förutsättningar att stärka invånarnas kulturella engagemang vilket är betydelsefullt för samhällsutvecklingen vilket ligger i linje med CBCs värdegrunder.

Till skillnad från många traditionella investmentbolag som enbart vill tjäna pengar skapar CBC ytterligare värden. Avkastningen är inte den enda vinsten, för CBC är det lika viktigt att se entreprenörer utvecklas mot den globala marknaden.

– Den största vinsten är att bidra till ett bättre samhälle och att ge fler möjlighet att lyckas. Vår lycka är att se andra lyckas. Hos oss känner investerarna att de är en del i något större och är med och gör skillnad samtidigt som de får möjlighet till en mycket hög avkastning på investerat kapital, beskriver Niklas.

Få information om nya innovativa projekt och skapa möjligheten att investera i bolag du engagerar dig för samtidigt som du får möjlighet till en hög avkastning på dina pengar. Läs mer här.

Möjlighet till högre avkastning på dina pengar och bidra till ett bättre samhälle!

CBC Investment Group AB


Skriv ut