psykosyntes_institutet_marknadsforing_media_news

Foto: ©Anna Karlström

Är du redo för något nytt?

Anna Karlström Webbjournalist

– Vi lovar inte guld och gröna skogar, men vi lovar att du efter en kurs eller workshop hos oss får en fördjupad och ny syn på dig själv och andra människor. Det i sin tur gör att du kan gå nya vägar och nå bättre resultat.

Så säger Elisabeth Wimarson, VD på Psykosyntes Institutet, när vi träffas i de vackra lokalerna på Engelbrektsgatan i centrala Göteborg.

Hitta det rätta för just dig

Med mer än 25 års erfarenhet av att guida människor i utvecklingen av sitt inre ledarskap samt bli tydliga i sitt yttre ledarskap och sina vägval, kan Elisabeth och hennes kollegor tryggt säga att de vet att det de gör fungerar!

Ett hållbart samhälle genom förståelse

Psykosyntes Institutets mission är att bidra till att skapa ett hållbart samhälle. För PsI finns bara en väg att göra det på – genom att vi människor får en bättre förståelse för oss själva, varandra och det sammanhang vi lever i.

Oavsett om vi pratar om privatpersoner, ledare, medarbetare, lärare, pedagoger, vårdpersonal, företagare eller företag – vi måste utgå från oss själva för att kunna nå hållbara och goda resultat. Därför är alla kurser upplevelsebaserade och utgår från var och ens egna erfarenheter.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

För att få en bättre inblick i vad detta kan innebära, tog vi kontakt med några företag som låtit sina medarbetare gå kurs hos Psykosyntes Institutet.

tomas-blomTomas Blom äger och driver Capfor Finansiell Planering. Han och hans kollegor möter varje dag människor i det som kallas livsstilsplanering, vilket ställer stora krav på att vara närvarande och tydlig i mötet. Så här säger han efter en heldag med Psykosyntes Institutet för honom och hans medarbetare;

”Jag fick en förståelse för mig själv och mina olika delar som redan dagen efter vår heldag med Kicki och Elisabeth förändrade mitt sätt att leda företaget och att möta våra kunder. Det blev lugnare inombords och hos oss vilket direkt avspeglade sig i en ökning av våra affärer. Detta är ju något som alla borde göra!”

pascal-tshibanda

Pascal Tshibanda är kommunikationschef i Falköpings kommun. Hans medarbetare är i sina arbetsroller i möten och relation med medborgarna i kommunen på olika sätt. De fick tillsammans två dagar ihop med Psykosyntes Institutet, så här säger Pascal efteråt;

”Syftet var att stanna upp, reflektera och hitta fram till sin egen trygga inre ledare – att påbörja arbetet med att stärka självkänslan – privat och i yrkesrollen och gruppen. När dag ett var slut hade samtliga deltagare landat på en plats i sig själva som innebar mer förståelse för och större lugn i sig själva. Dessutom hade gruppen fått lära känna varandra på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Vissa hade arbetat ihop i många år – andra var nya för varandra. Gemensamt var att man hittat ett sätt att mötas som gav en känsla av gemenskap och samhörighet.”

Vad är det ni gör på kurserna?

– Vår metodik handlar om att få syn på det som ligger och påverkar oss i vardagen och som inte är så lätt att få tag i på egen hand. Det gör vi genom ett holistiskt synsätt där vi utgår från varje individs egna upplevelser och behov.  När vi tar hänsyn till alla våra olika delar kan vi skapa lugn, harmoni, medvetenhet och acceptans – förutsättningar för att vara öppen för nya möjligheter och vägar på ett hållbart sätt. Då kan vi också nå nya resultat, avslutar Elisabeth.

Blir du nyfiken? Kontakta Psykosyntes Institutet för att hitta möjligheterna för dig!

Få en fördjupad och ny syn på dig själv och andra människor!

Psykosyntes Institutet


Skriv ut