Persona_brand_media_news

Är din ledningsgrupp ett team eller en samling chefer?

Anna Karlström Webbjournalist

Att välfungerande grupper gör ett bättre jobb är för många en självklarhet. Vad avgör då om en grupp blir framgångsrik? Jag intervjuar Rebecka Zimdahl på Persona som arbetar med Ledningsgruppsutveckling för att ta reda på mer.

Missa inte Rebeckas tre tips!

Vilken ledningsgrupp är ni?

Första frågan Rebecka alltid ställer är ”Vilken typ av ledningsgrupp är ni? Ett team eller en samling chefer?” Man glömmer lätt bort vad gruppen tillsammans ska åstadkomma och fördelarna med det.

– Helheten är större än summan av delarna, gruppen kan nå bättre resultat tillsammans än vad varje individ kan göra själv, fortsätter Rebecka.

Gemensamt och engagerande mål

Om man svarar ja på frågan att man träffas som en samling chefer är första steget att jobba med varför man finns som gruppAlla ska känna att de får ut något av mötena och att det finns ett gemensamt mål att arbeta mot.

– En produktiv ledningsgrupp har landat i en gemensam och engagerande målbild, säger Rebecka.

Relationsdjup avgörande för framgång

De man känner väl och förstår arbetar man bättre med, relationsdjupet i gruppen är därför a och o . Komplexa uppdrag kräver att man kan ha en transparent dialog och en prestigelös relation. För det behövs tillit till varandra i gruppen.

– Öppenhet och tillit kommer däremot inte av sig själv, påtalar Rebecka. Man måste jobba med relationerna i gruppen.

Effektivisera med struktur

En grupp som fungerar bra har även landat i strukturfrågorna, till exempel effektiva mötesstrukturer, beslutsmetoder och en väl fungerande agenda.

– Strukturfrågorna är egentligen först relevanta när man har utvecklat en målsättning och bra relationer, annars kan man istället bli fånge i strukturen och gå miste om innovationer, berättar Rebecka.

I vilken fas befinner ni er i?

Att mäta hur bra en ledningsgrupp är kan vara väldigt enkelt, säger Rebecka. På Persona utgår man från Susan Wheelans forskning som visat att grupper utvecklas genom fyra stadier. I alla stadier är man samma individ men man beter sig olika beroende på vart gruppen befinner sig.

Första stadiet innebär att man söker sin tillhörighet i gruppen. Man förlitar sig till ledare och lägger stor vikt vid tydliga ramar och att passa in. Jag vill bli accepterad och gör inte motstånd.

I andra stadiet är individerna mer trygga i sitt tillhörande och det är vanligt förekommande med opposition och oliktänkande, mellan varandra och gentemot ledaren. Detta är gruppens tonårstid, en utmanande men viktig period. Håller man sig till sak och inte person, tar gruppen stora steg i sin mognad och sätter ramar för framtiden.

Utvecklingsstadie tre innebär en starkare tillit i gruppen. Här har alla bjudit på tillkortakommanden och har bättre förståelse för varandra. Vad gruppen ska göra är klart, nu är det fokus på Hur?

I fjärde stadiet fokuserar man som mest på uppgiften och feedbacken till varandra kommer naturligt och är relevant för arbetet. Stadie fyra är en svårt att nå, endast 14 % av alla grupper kommer hit.*

Rebeckas tre tips för en framgångsrik ledningsgrupp:

  • Kasta ut sammanträdesbordet ibland, skippa brandsläckningsfrågorna och hitta former för djupgående diskussioner istället
  • Påminn er om den gemensamma uppgiften.
  • Anpassa ledarskapet efter gruppens mognad. Mer styrning i början och mer coachande när gruppen mognat.

Ta kontakt med Persona för mer information om hur er grupp kan bli bättre.

*Fakta utifrån forskning gjord i USA av Susan Wheelan.

Är ni en grupp eller en samling chefer?

Persona


Skriv ut