alenius_partners_marknadsforing_media_news

Alénius & Partners ökar engagemang och resultat i ditt bolag inom 3 månader

Anna Karlström Webbjournalist

Merja Niemi och Per Alénius menar att utan engagerade och motiverade medarbetare och ledare är företagets affärs- och utvecklingsmöjligheter en stor utmaning. Alénius & Partners skapar ett internt starkt och resultatinriktat fokus för såväl ledare, organisation och medarbetare för att arbeta mot målen och nå resultat.

Engagemang är a och o

Att ha personal som vill gå till jobbet och skapa bra resultat är något alla ledare eftersträvar. Vad ska då till för att man ska uppnå detta? En person som känner sig behövd, delaktig, sedd, lyssnad på och upplever sig vara en tillgång för bolaget presterar mycket bättre än någon som enbart känner sig som en resurs.

– Detta är något som många företagsledare läser om men få gör något åt det. Alla vill öka lönsamheten och resultaten inom olika områden men förstår inte hur de ska göra, säger Per.

Här kan du läsa mer om vad en ledarskapsutbildning kan bidra med.

Hur en förändring blir en förbättring

Att skapa engagemang är lättare sagt än gjort. Målet är att skapa en förändring, en förbättring. På A&P finns mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och de arbetar med såväl gruppen, ledaren och individen för att skapa förbättringar.

Fokusera på en målbild

De utgår från att gemensamt skapa en insikt i hur nuläget ser ut till att tillsammans arbeta fram en målbild, ett börläge. Per beskriver att en viktig del i förbättringsprocessen är att identifiera svagheter och potential för att kunna ta fram en handlingsplan för att nå de uppsatta målen och att det är då jobbet börjar på riktigt.

A&P arbetar med egenutvecklade metoder och verktyg, t.ex. M&ODD och Dx9-Metoden, samt utbildning i bl.a. ”Det Coachande Ledarskapet i praktiken – Propellermodellen”. Alla utbildningar och uppdrag är i sig fristående men passar, beroende på behovet, även bra att göra ihop.

Ett tight team skapar resultat

Här är det fokus på organisationen och dynamiken i gruppen för att skapa en bra gemenskap vilket genererar arbetsvilja, ansvarstagande och påverkar utveckling och resultat på bolaget.

Syftet med arbetet kan vara att:

  • Öka omsättning och resultat
  • Öka engagemang och motivation
  • Bättre arbetsmiljö och kommunikation internt
  • På kort tid identifiera organisationens styrkor och svagheter (perfekt för nya chefer)
  • Få bort vi-och-dom mentalitet

– Vi börjar alltid med att kartlägga olikheter och olika drivkrafter i gruppen, det kan vara allt från värderingar och attityder till kommunikativa behov. Olikheterna är företagets största och viktigaste tillgång och avgörande för företagets framtida utveckling och lönsamhet, säger Per.

Läs mer och testa din förändringsprofil.

Att vara chef är ett jobb i sig

Även om du är expert inom branschen du verkar betyder inte det att du automatiskt är en bra chef. Att leda en grupp är inget alla kan, det är något du måste lära dig och ständigt arbeta med för att utveckla. T.ex. förstå och tolka medarbetarnas kommunikativa behov, lära sig att lyssna aktivt, visa uppskattning och mycket mer.

– Här handlar det om att bli en tydligare chef, en inspirerande ledare och lyhörd coach. Att kunna kombinera dessa och känna sig trygg i sitt ledarskap är vad som leder till framgång, säger Merja.

Läs mer om vår utbildning i ” Det Coachande Ledarskapet i praktiken – Propellermodellen”.

Coaching

Detta sker på individbasis och passar lika bra för såväl medarbetare som chefer. Merja är utbildad och ACC certifierad coach enligt ICF:s etiska och professionella riktlinjer (International Coach Federation, branschorganisation).

– Här kan det bland annat handla om att hitta motivation i arbetet eller man vill komma ur invanda mönster. Det handlar om din inre potential, att ta ansvar för din utveckling eller förändringsresa till det mål du sätter för dig själv, säger Merja.

Läs mer om coaching.

Läs vad tidigare uppdragsgivare säger.

Hör av dig till Per och Merja för att se dina möjligheter! Per, 070 756 26 68 och Merja, 070 88 88 100.

Hitta engagemanget och se resultaten

Alénius & Partners


Skriv ut