DSC_0124

Foto: ©Anna Karlström

Advokatbyrå i Göteborg med lång erfarenhet

Anna Karlström Webbjournalist

Behöver du hjälp av en advokat för frågor inom det juridiska området? Ann Bark blev medlem i Sveriges Advokatsamfund och därmed advokat 1995 efter många års juriststudier och praktiskt juridiskt arbete. Sedan dess har hon drivit familjeföretaget Bark Advokatbyrå, som hennes far grundade på 50-talet, vidare.

Familjerätt, brottmål, socialmål och allmän praktik

Centralt i Göteborg ligger advokatbyrån som är inriktad på familjerätt, brottmål, socialmål, allmän praktik och andra juridiska frågor.

Familjerätt

Familjerätten omfattar ärenden kring äktenskapsskillnad, skilsmässor och bodelning, vårdnadstvist, barns boende eller liknande ärenden rörande familjefrågor.

– I samband med separationer kommer barnen ofta emellan i dag. Föräldrar måste lära sig att hantera sin konflikt mellan varandra och exkludera barnen i tvisten. I många fall kan barnen ibland användas som en slagpåse mellan parterna, säger Ann.

Brottmål

Vid brottmål agerar Ann målsägandebiträde för brottsoffer men även offentlig försvarare för brottsmisstänkta som har rätt till offentlig försvarare från och med första förhöret.

Har en person blivit utsatt för exempelvis misshandel, rån eller stöld har personen rätt till en advokat, helt kostnadsfritt. Inom brottmål är Ann även särskild företrädare för barn.

– I de fall jag är särskild företrädare för barn kan det handla om en förälder som är misstänkt för brott på sitt barn, då skall jag, istället för barnens vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i en eventuell rättegång, säger Ann.

Socialmål

För socialmål är advokatbyrån biträde i mål angående tvångsvård enligt lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Den allmänna praktiken och de juridiska frågorna rör bland annat hyresrätt och fodringsrätt.

Höga krav på advokatyrket

Kraven är höga för att bli advokat. Det krävs juristutbildning från universitet, minst tre års praktiskt juridiskt arbete och en personlig lämplighet för yrket.

– När jag utbildade mig till advokat så var kravet fem års praktiskt juridiskt arbete, till skillnad från i dag, säger Ann.

Inriktningarna kan skilja sig mellan advokatbyråerna, där det vanligaste antingen är affärsjuridisk inriktning alternativt allmänpraktik där olika rättsområden blandas, som i Bark Advokatbyrås fall.

Varför välja Bark advokatbyrå?

Det finns ett flertal etablerade advokatbyråer i Göteborg, vad som kännetecknar Bark Advokatbyrå är det gedigna engagemanget, den långa erfarenheten och den stora kunskapen i vilket ärende de än tar sig an. Ann är ledamot av Sveriges Advokatsamfund och måste därmed uppfylla god advokatsed, till skillnad från exempelvis en jurist.

Kontakta Ann på 031-80 20 25 när du behöver juridisk hjälp!

Är ni i behov av en advokat?

Bark Advokatbyrå


Skriv ut